Kontoret

Joakim Häggström Arkitektkontor står för en byggbar arkitektur som bottnar i en metodisk analys av platsen och beställarens behov. Vi söker varje projekts unika värden som utgångspunkt för en pragmatisk och innovativ kombination av estetik, funktion och konstruktion. Kontoret värdesätter praktisk kunskap och teknisk förståelse som grund för att uppnå de abstrakta arkitektoniska värden vi eftersträvar. Arkitektur är en balansakt där arkitektens roll i mycket är att se helheten och utforma detaljerna därefter.

Joakim Häggström

Arkitekt SAR/MSA
VD och grundare

joakim@joakimhaggstrom.se

tel. 0707657233

Hani Mahfouz

Arkitekt SAR/MSA

hani@joakimhaggstrom.se

Siyana Petrova

Arkitekt SAR/MSA

siyana@joakimhaggstrom.se

Pawel Maszota

Arkitekt SAR/MSA

pawel@joakimhaggstrom.se

Tea Druškovic

Arkitekt SAR/MSA

tea@joakimhaggstrom.se

Fredrik Norberg

Arkitekt SAR/MSA

fredrik@joakimhaggstrom.se

Rufus

Kontorshund

Joakim Häggström Arkitektkontor

Söder Mälarstrand 21
118 20 Stockholm

tel. 0707657233

joakim@joakimhaggstrom.se