Kontoret

Joakim Häggström Arkitektkontor står för en byggbar arkitektur som bottnar i en metodisk analys av platsen och beställarens behov. Vi söker varje projekts unika värden som utgångspunkt för en pragmatisk och innovativ kombination av estetik, funktion och konstruktion. Kontoret värdesätter praktisk kunskap och teknisk förståelse som grund för att uppnå de abstrakta arkitektoniska värden vi eftersträvar. Arkitektur är en balansakt där arkitektens roll i mycket är att se helheten och utforma detaljerna därefter.

Joakim Häggström

Arkitekt SAR/MSA
VD och grundare

 

Utbildning:
Masterexamen i Arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Arbetsmeriter i urval:

Kville Saluhall i Göteborg, nybyggnad.
Roll: Handläggande arkitekt, Gustav Appell Arkitektkontor.
Tilldelat YIMBY-priset 2014
Tilldelat Göteborgs bästa byggnadsverk 2014 av Per & Alma Olssons fond
Nominerat till Sveriges Arkitekters Kasper Salinpris 2013
Nominerat till Mies van der Rohe-priset 2015.
Nominerat till Västra Götalands Arkitekturpris 2015
Nominerat till Tidningen RUMs pris Årets rum 2013

Flertalet villor i Stockholmsområdet, på uppdrag och i egen regi.
Roll: Ansvarig arkitekt,  Joakim Häggström Arkitektkontor.

Spotify huvudkontor i Stockholm, ombyggnad inklusive nytt auditorium.
Roll: Handläggande arkitekt, Gustav Appell Arkitektkontor.

Securitas huvudkontor i Stockholm, om-och tillbyggnad
Roll: Handläggande arkitekt, Gustav Appell Arkitektkontor.

SAS huvudkontor i Stockholm, ombyggnad.
Roll: Handläggande arkitekt, Gustav Appell Arkitektkontor.

 

Hani Mahfouz

Arkitekt SAR/MSA

Utbildning:

Master of Industrial Design in Architecture in Milan, Italy.

Master of Restauration and Rehabilitation of historic building and historic sites at l’École de Chaillot in Paris, France.

Diploma of Architecture in the University of Damascus, Syria.

Arbetsmeriter i urval:

Orthopedic Hospital, Saudi-Arabia, nybyggnad.
Roll: Medverkande arkitekt, AHAU Architects, Paris.

Castellanza Residenza Housing, Italy , nybyggnad.
Roll: Medverkande arkitekt, Meraviglia SPA, Como.

Palace and guest house for the Prince of Qatar, Syria, nybyggnad.
Roll: Handläggande arkitekt, NYS Architects, Damscus.

Syrian Islamic International Bank, Syria, ombyggnad/tillbyggnad.
Roll: Handläggande arkitekt, NYS Architects, Damscus.