Lyckebyhallen

Nybyggnad fullstor idrotshall, Lyckeby.  Färdigställt 2018.