Skogs Ekeby

Nytt radhusområde om totalt 21 nya bostäder i Tungelsta, söder om Stockholm. Förstudie 2014.

Projektering pågår.