Visättra Äng

Förstudie och planarbete för nytt student -och småhusområde om ca 600 bostäder i Flemingsberg, Stockholm. 2012