Johannas trädgård I Äldreboende I Täby

Nytt äldreboende på den befintliga fastigheten Byle gård belägen i Täby kyrkby. Äldreboendet har 86 lägenheter fördelat på tre våningsplan. Sedan tidigare finns en befintlig byggnad på fastigheten, ett hem för vård i livets slutskede. För att tillvarata fastighetens nuvarande kvaliteter bevaras en sedan länge anlagd äppellund. Här kan de äldre vistas ute i en naturlig och rofylld miljö.

Äldreboendet är utformat som en stjärnformad byggnad med tre flyglar med ett gemensamt trapphus i mitten. I suterrängvåning mot Bylegårdsvägen och parkering inryms personalutrymmen och logistik. På de tre överliggande boendeplanen inryms totalt nio avdelningar för demensvård alternativt somatisk vård.

Bostäderna kommer att användas som äldreboende för demensvård och annan somatisk vård. Planlösningen är öppen och modern. Boendets trädgård har en gammal äppellund som bevarats och de träd som inte har gått att rädda har ersatts av nya. På gården finns även en gammal bagarstuga från 1700-talet som har rustats upp.

Byggnadskonstruktionen består av platta på mark med stomme i stål och betong. Fasaderna är utförda med träpanel och taken med bandtäckt plåt. Stort fokus i projektet har legat på miljö och hållbarhet och fastigheten har såväl bergvärme- som solcellsanläggning.

Joakim Häggström Arkitektkontor tog över projektet från A-sidan Arkitektkontor efter systemhandlingsskede och färdigställde bygghandlingarna och detaljprojekteringen.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Som ett tillskott till en hållbar energistrategi finns även solceller på byggnadens tak.

 

 

Status

  • Färdigställd 2022

Beställare

  • Hemsö Fastighets AB

Yta

  • 6 100 kvm

Uppdrag

  • Bygghandlingsprojektering