Resurscenter I Botkyrka

Resurscenter för daglig verksamhet på Alhagsvägen 97 i Norsborg.

Projektet består av två sammanbyggda kvarter i ett våningsplan och varsin atriumgård. Öster om byggnaden planeras en grön utemiljö. Ankomst sker från söder på asfalterad yta, med angöring, parkering och leveranser. Bebyggelsen ligger i svagt lutande terräng med en höjdskillnad på 1 meter från väster upp mot öster närmast byggnaden, och ytterligare en meter uppåt i gården. Detta ger 2 rampförlopp med lutning 1:20 längs med byggnadens södra och norra sida, och viss lutning i gården öster om byggnaden. Gångvägar som ska vara tillgängliga (inklusive atriumgårdarna) är hårdgjorda och med lutning max 1:50, förutom ramper och alltså vissa delar av stigförloppet i gården.

Status

  • Färdigställt 2023

Beställare

  • Botkyrka kommun

Yta

  • 3000 kvm

Fotografi

  • Pawel Maszota

Uppdrag

  • Bygghandlingsprojektering