Villa S-70

Sluttningshus i Tyresö Strand, Stockholm. Uppfört i egen regi. Färdigställt 2016.