Kontoret

Häggström Arkitektur står för en byggbar arkitektur som bottnar i en metodisk analys av platsen och beställarens behov. Vi söker varje projekts unika värden som utgångspunkt för en pragmatisk och innovativ kombination av estetik, funktion och konstruktion. Kontoret värdesätter praktisk kunskap och teknisk förståelse som grund för att uppnå de abstrakta arkitektoniska värden vi eftersträvar. Arkitektur är en balansakt där arkitektens roll i mycket är att se helheten och utforma detaljerna därefter.

Kontaktperson:

Joakim Häggström

Arkitekt SAR/MSA
VD och grundare

joakim@haggstromark.se

tel. 0707657233