Bukowskis I Interiör I Stockholm

Hyresgästanpassning av en lokal i centrala Stockholm.

Projektet om 1 000 kvm omfattade ombyggnad och hyresgästanpassning för att skapa ändamålsenliga utställningslokaler för Bukowskis verksamhet.

Status

  • Färdigställt 2016

Beställare

  • Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Yta

  • 1000 kvm

Uppdrag

  • Bygghandlingsprojektering