NPC I Nytt Produktionscenter för Kungliga Operan och Dramaten I Huddinge I Platsbesök

Projektet omfattar en nybyggnad om ca 14 100 kvm vilka kommer att rymma ateljéer och verkstäder, två repetitionssalar varav den ena kommer att användas för mindre uppsättningar med publik. Både Operan och Dramaten har ett uppdrag att vårda och vidareutveckla hantverkstraditionen inom teaterområdet. De nya lokalerna kommer att ge verksamheten förutsättningar för detta.

JHA tog över projektet från Strategisk Arkitektur AB efter system-handlingsskedet och färdigställde detaljprojekteringen och bygghandlingarna. Verksamheten är fantastiskt unik med projektspecifika verkstäder såsom måleri -och fondverkstäder, smedjor, snickerieverkstäder, tapetseri, skulptur -och attributhallar, kostym, mask och perukmakeri. Därtill inryms övningsrum, solistloger, greenrooms, kontrollrum för ljud, omklädningsrum, kontor, mötesrum. Logistiken internt i byggnaden är komplex med stora specialtillverkade lasthissar på exempelvis upp till 17m i längd. In -och utlastningen är central och specialanpassad för hantering av pallar med egna unika mått.

Sammantaget är det en byggnad som kräver en hög teknisk kompetens inom flera områden och en förmåga att kombinera erfarenhet med inovativ anpassningsbar och lösningsorienterad projektering. Stort fokus för oss på A har legat på akustiken. Tågtrafiken som susar förbi strax utanför huset i kombination med smedja och verkstäder vägg i vägg med repsalar/scenrum, innebär avancerade akustiska åtgärder på flera nivåer. Byggnaden har även internt behov av akustiska isolerad rum såsom t,ex solistloger, kontrollrum och övningsrum som inte får störa varandra. Vidare samarbetar vi med Operans akustiker för att skapa en tillfredställande akustisk miljö som förstäker och lyfter fram röst och musik i repsalarna.

JHA ansvarade utöver arkitektprojekteringen även för CAD-samordning, Tillgänglighetsprojektering samt 3D/BIM-samordning med tillhörande krock-kontroll i Naviswork, ledning av samordningmöten med protokoll i 3D.

Status

  • Pågående

Beställare

  • Fabege AB

Hyresgäst

  • Kungliga Operan och Kungliga Dramatiska Teatern

Yta

  • 14100 kvm

Uppdrag

  • Bygghandlingsprojektering