Telefonplanshallen I Stockholm

Projektet omfattade nyproduktion av en s.k. multihall för idrotterna badminton, basketboll, handboll, innebandy och volleyboll, för Fastighetskontoret Stockholm stad. Hallen är byggd i två plan. Första planet består av omklädningsrum, duschar, driftrum, cafeteria och förråd. På andra planet ligger själva idrottshallen med läktare, taktikrum och förråd.

Joakim Häggström Arkitektkontor tog över projektet från AIX Arkitektkontor efter förfrågningsunderlag och färdigställde bygghandlingarna och detaljprojekteringen.

Byggnaden uppfördes i en blandning av en innovativ träfasad och klassiskt tegelbyggnad. Stor omsorg lades på detaljer och konstnärlig utsmyckning.

Status

  • Färdigställt 2019

Beställare

  • Fastighetskontoret Stockholm Stad

Yta

  • 2500 kvm

Fotografi

  • Mikael Olsson

Uppdrag

  • Bygghandlingsprojektering