Telefonplanshallen

Nybyggnad idrottshall, Västberga.  Färdigställt 2020.

Bygghandlingsprojektering.

Fotograf: Mikael Olsson