Hjorthagshallen

Nybyggnad idrotshall, Norra Djurgården.  Färdigställt 2019.