Hjorthagshallen

Nybyggnad idrottshall, Norra Djurgården.  Färdigställt 2019.

Bygghandlingsprojektering.