Presentation av förslaget för Golfklubben I Sollentuna