ICA Kontor I Brunna

En ny kontorsfastighet för drift av ICAS e-handelslager i Brunna.

Fastigheten rymmer kontor, storkök och teknikrum med tillhörande personalytor som matsal, terrass, omklädningsrum och gym. Från kontoret drivs ICA:s intilliggande helautomatiserade e-handelslager.

Hållbarhet och miljö har varit ledord i projektet och byggnadens stomme är uppförd i korslimmat trä (KL-trä).

Hela projektet omfattade totalt 32 000 kvm där kontorsbyggnaden är på 5 300 kvm. Fastigheten stod klar sommaren 2021 och är certifierad enligt Breeam Excellent.

Status

  • Färdigställd 2021

Beställare

  • Fastica Örnäs AB

Yta

  • 5300 kvm

Fotografi

  • JHA

Uppdrag

  • Bygghandlingsprojektering