Jakob Mindre

Renovering av kv Jakob Mindre i Stockholm.  Färdigställt 2020.

Bygghandlingsprojektering.