Jakob Mindre I Kontor I Stockholm

Renovering och kontorsanpassning av fastighet med fem våningsplan och takvåning vid Kungsträdgården i Stockholm.

Kv. Jakob Mindre vid Jakobs Torg i centrala Stockholm uppfördes som bostadshus 1894 på uppdrag av Rudolf Wall, grundare av Dagens Nyheter. Sedan dess har fastigheten genomgått flera om- och tillbyggnader både interiört och exteriört. Redan 1926 byggdes huset på med en våning och förvandlades från bostadshus till kommersiellt ändamål med kontor och affärsytor. Under slutet av 70-talet genomfördes ännu en omfattande ombyggnad interiört.

Fastigheten nu genomgått en varsam ombyggnad för att anpassas till dagens krav för kontorslokaler. Den 125-åriga fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den anses särskilt värdefull ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Renoveringen har därför krävt stor omsorg där fasaden, fönster och det påkostade och värdefullt dekorerade trapphuset med ytskikt från byggnadstiden bevarats. Projekteret inkluderade även projektering av hyresgästanpassning av samtliga kontorsplan samt förberedelse för restaurangverksamhet i gatu -och källarplan.

Renoveringen av Kv Jakob Mindre slutfördes 2020. Kv. Jakob Mindre var en av sex finalister för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021.

 

Status

  • Färdigställt 2020

Beställare

  • Axfast

Yta

  • ca 2000 kvm

Fotografi

  • MVB

Uppdrag

  • Bygghandlingsprojektering