KV Princeton I Kontor I Stockholm

Kontorsbyggnad inkl. kontor, utbildningslokaler, gym, samt lokaler för vård, forskning, utbildning i Stockholm, Hagastaden.

Kv. Princeton är 11 våningar ovan mark samt har två källarplan och är byggd för ca 1 700 nya arbetsplatser. Byggnaden har lutande fasader i ca 7-8 grader med mycket glas vilket ställer höga krav på projektering och utförande. Fastigheten står på Norra länkens tunneltak och fastighetens konstruktion ska även klara eventuella explosioner i tunneln  Översta våningen är försedd med en 400 kvm stor takterrass med magnifik utsikt över Stockholm och Karolinska sjukhuset.  Kv. Princeton har utrustad med avancerade  installationer med bland annat kyltak, installationsgolv och belysningsstyrning. Joakim Häggström Arkitektkontor projekterade utöver alla allmänna ytor såsom kommunikationsytor, trapphus, hisshallar och teknikutrymmen, samtliga hyresgästanpassningar i alla våningsplan, däribland kontorsytor för Region Stockholm/Karolinska sjukhuset och Raysearch Laboratories, samt privata vårdlokaler och STC gym i gatuplan.

Joakim Häggström Arkitektkontor tog över projektet från White Arkitekter Arkitektkontor efter förfrågningsunderlag och färdigställde bygghandlingarna och detaljprojekteringen.

Kv. Princeton är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver samt Breeam, New Construction, nivå Very Good.

 

Status

  • Färdigställd 2021

Beställare

  • Vitartes AB

Yta

  • 27000 kvm

Fotografi

  • Peter Bartholdsson

Uppdrag

  • Bygghandlingsprojektering