Kontor och lager I Danderyd

Byggnadens nära läge till E18 är en tillgång i exponeringsvärde och ställer höga krav på gestaltning samtidigt som det kräver en robust konstruktion och en pragmatisk logistik för att leva upp till de funktionella krav som ställs på en industribyggnad, i detta fall en lagertillbyggnad till ett befintlig hus med varierande verksamheter såsom verkstad, gym, handel och lager.

Tillbyggnadens återhållna form samspelar med den befintliga byggnaden så att helhetsintrycket uppfattas som homogent och inte allt för brokigt. Fönstersättningen är repetativ men förskjuts mellan våningarna för att skapa en rörelse i fasaden i linje med rörelsen från den förbipasserande trafiken. Då framförallt hörnen blir exponerade mot E18, fortsätter fönsterbanden över hörn och binder samman gavel -och längdfasad till en sammanhängande enhet.

Byggnaden blir nu även naturligt tillgänglig för alla. Med den nya gemensamma entrén skapas en tillgänglig entré både för den nya och gamla verksamheten som även löser inlastning till samtliga verksamheter med godshiss i markplan.

 

Status

  • Färdigställd 2022

Beställare

  • Fastighets AB Bergudden

Yta

  • 2600 kvm

Fotografi

  • JHA

Uppdrag

  • Förfrågningsunderlag