Åbyskolan I Västerhaninge

Nya Åbyskolan är en F-6 skola i två och en halv plan på ca 7 700 kvm och rymmer undervisningslokaler, salar för praktiskt- och estetiska ämnen, ett tillagningskök, matsal samt lokaler för administration. Skolan är genom en lägre enplansbyggnad ankrad till den nya idrottshallen (Åbyhallen). Skolans hela tomtarea är 16 400 kvm.

I entreprenaden ingick även att anlägga skolan utemiljö som är öppen mot Åbyparken samt att återskapa två skyddsrum. Skyddsrummen är placerade i den enplansbyggnad som binder samman skolan och idrottshallen. Skolan har tak av plåt och sedum samt fasader av cementbaserade skivor och träpanel.

Joakim Häggström Arkitektkontor tog över projektet från KlarkZenit Arkitektkontor efter förfrågningsunderlag och färdigställde bygghandlingarna och detaljprojekteringen.

Status

  • Färdigställd 2020

Beställare

  • Tornberget AB

Yta

  • 7700 kvm skola samt skolgård

Roll

  • Bygghandlingsprojektering

Fotografi

  • MVB I JHA