Bylegård

Vård- och äldreboende, Täby.

Miljöbyggnad Silver

Färdigställt 2022.

Bygghandlingsprojektering.