Resurscenter I Botkyrka

Resurscenter för daglig LSS verksamhet på Alhagsvägen 97 i Norsborg.

Projektet består av två sammanbyggda byggnadsdelar i ett våningsplan kring varsin atriumgård med en teknikdel mellan delarna. Fasaden går i olika kulörer av tegel och naturträ uppdelade i olika volymer med takutformningen som karaktärsgivande drag. Projektet ställde höga krav på utformningen av tillgänglighet och anpassningar efter verksamhetens behov. JHA ansvarade även för den utvändiga tillgängligheten.

Joakim Häggström Arkitektkontor tog över projektet från Arkitema Arkitektkontor efter förfrågningsunderlag och färdigställde bygghandlingarna och detaljprojekteringen.

Status

  • Färdigställt 2023

Beställare

  • Botkyrka kommun

Yta

  • 3000 kvm

Fotografi

  • JHA

Uppdrag

  • Bygghandlingsprojektering