Dagis i Heinzelova I Zagreb, Kroatien

Tävlingen avsåg en ny förskola i Zagreb som en första del av ett nytt bostadsområde i stadsdelen Pešćenica-Zitnjak i Zagreb, Kroatien.  Med sin form svarar den krökta byggnaden i kontrast till sin omgivning. Byggnaden formar sig kring ett centralt gemensamt inre rum för matsal, lek, och lärande. Den organiska formen interiört gör rumsligheterna intressanta för barn, det finns inga långa korridorer och monotona utrymmen vilket öppnar upp för fantasi och lekfullhet, Genom att eliminera skarpa hörn i byggnaden ökar även säkerheten för barn.

Alla verksamhet för barn är i entréplan med direktkontakt med gården. Adminstrativa delar för personal ligger på övervåningen. Programmet för utevistelse är delvis placerade i ett taklandskap vilket öppnar upp större ytor för utomhusvistelse samtidigt som det är lite spännande och kittlande att springa på ett tak.  Den väsentliga idén är att skapa utrymmen som är så attraktivt som möjligt för barn och som stimulerar en glädje i aktivitet och rörelse.

 

Status

  • Förslag

Arrangör

  • Zagrebs kommun

Yta

  • 2500 kvm

Uppdrag

  • Tävling