Satellitförskolor Hiddi och Dillu I Etiopien

Vi skapar en ny framtida förskola i Hiddi och Dillu med enkla och flexibla moduler som kan återbyggas var som helst . Basmodulen är 9x18m, placerad på 3x3m rutnät och innehåller två klassrum med en täckt utomhusyta som ger optimala förhållanden för barn och lärare till minimala kostnader. I takt med att förskolans behov kommer att växa går det att lägga till ytterligare moduler med samma mått. Förskolan är tänkt att växa i nästa etapp först med tillägg av kök, matsal och därefter ett multifuntionellt utrymme, en mötesplats inomhus.

Även ett hönshus och en fruktträdgård ingår i programmet. Med uppsamling och lagring av regnvatten och effektiv användning av utrymme och resurser kan skolan vara helt självförsörjande.

En annan del av projektet är ett extra tak som över entrén. Det kan fungera som en lekplats, mötesplats under varmare månader eller som en publik marknadsplats. Området ska vara en trygg plats för hela samhället att leka, studera och umgås i.

Status

  • Förslag

Beställare/Arrangör

  • Archstorming + NGO Abay Ethiopia

Yta

  • 450 kvm

Uppdrag

  • Tävling