Låset I Skogås

Nytt bostadsområde om fem flerbostadshus och tolv radhus i Skogås, Stockholm.

Projektet omfattar ca 10 000 kvm BTA och 110 nya lägenheter. Projektering av programhandlingar pågår.