Bostäder I Norra Österhagen

Nytt bostadsområde om tolv flerbostadshus, 3 st lamellhus och 9 st punkthus i Länna, Stockholm.

Projektet omfattar ca 240 nya lägenheter. Projektering av programhandlingar pågår.