KV Princeton I Kontor I Stockholm

Kontorsbyggnad inkl. kontor, utbildningslokaler, gym, restaurang, samt lokaler i gatuplan i Stockholm, Hagastaden.

Fastigheten erbjuder lokaler för vård, forskning, utbildning och näringsliv. Kv. Princeton ingår i Vitartes projekt Scandinavian Life Science som också innefattar grannfastigheten Kv. Patienten som inhyser S:t Eriks ögonsjukhus.

Kv. Princeton är 11 våningar ovan mark samt har två källarplan och är byggd för ca 1 700 nya arbetsplatser. Utöver högt ställda krav på vattentäthet, lufttäthet, vindlastmotstånd och termiska egenskaper har byggnaden lutande fasader, mycket glas och moderna linjer vilket ställt höga krav på projektering och utförande.

Fastigheten står på Norra länkens tunneltak och fastighetens konstruktion ska klara eventuella explosioner i tunneln. Ovan de två källarplanen, som är utförda i platsgjuten betong, är sedan en stålstomme byggd med bjälklag. Fastighetens norra och södra fasad lutar inåt med ca 7-8 grader. Översta våningen är försedd med en 400 kvm stor takterrass.  Kv. Princeton har utrustad med avancerade  installationer med bland annat kyltak, installationsgolv och belysningsstyrning.

Kv. Princeton är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och Breeam Very Good.

 

Status

  • Färdigställd 2021

Beställare

  • Vitartes AB

Yta

  • 27 000 kvm

Fotografi

  • Peter Bartholdsson

Uppdrag

  • Bygghandlingsprojektering